Giấy chứng nhận CE

Giấy chứng nhận CE

Với cải thiện liên tiếp và nâng cấp các máy đóng gói chân không của chúng tôi, cuối cùng chúng tôi nhận giấy chứng nhận CE cho tất cả các series của máy đóng gói chân không của chúng tôi. Nó được phát hành vào cuối năm 2018.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật